Gigant Hobby теплицы, оранжереи

Gigant Hobby теплицы, оранжереи
TYPE/ID A(cm) X B(cm) M2 H1(cm) H2(cm) JA-angle-white.png JA-icon-SD.png JA-icon-DR.png JA-icon-LM.png
GH44 458cm X 458cm 20.9m2 204cm 300cm 25° - - -
GH4E 458cm X 73cm 3.3m2 - - - - - -
GH55 532cm X 532cm 28.2m2 204cm 315cm 25° - - -
GH5E 532cm X 73cm 3.9m2 - - - - - -
GH66 606cm X 606cm 36.7m2 204cm 331cm 25° - - -
GH6E 606cm X 73cm 4.4m2 - - - - - -